Veiligheid en gezondheid

Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn er verschillende protocollen opgesteld waaraan alle gastouders van Twinkle Star zich moeten houden.
Elke gastouder heeft een eigen map waarin alle protocollen zitten en ook het pedagogisch beleid te vinden is. In de map wordt ook de verklaring omtrent gedrag bewaard.

Omgaan met ziekte

Hoe er met ziekte bij kinderen moet worden omgegaan is sterk afhankelijk van de situatie. Het vergt hier dan ook deskundigheid en inschattingsvermogen van de gastouder. Deze zal in de ene situatie er voor kiezen om gezellig een bedje te maken op de bank en een andere keer de ouders verzoeken om het kind te komen ophalen, bijvoorbeeld in het geval van besmettelijke ziektes. Het is altijd aan te raden om de vraagouders telefonisch op de hoogte te stellen wanneer de gezondheidssituatie van hun kind tijdens de opvang veranderd. Zij kunnen dan zelf de keus maken om hun werkzaamheden al dan niet vroegtijdig te staken.

Wanneer de gastouder zelf ziek is zal zij zelf moeten inschatten of zij te ziek is om opvang te bieden. De vraagouders kunnen Twinkle Star verzoeken om een vervangende gastouder of gebruik maken van het kinderdagverblijf (indien plaats beschikbaar).