Okerstraat

BSO Regenboogbuurt.

Deze vestiging is gelegen aan de Okerstraat 84 in de Regenboogbuurt in Almere-buiten.

BSO Twinkle Star de Regenboog bestaat uit 1 basisgroep die te verdelen is in twee ruimtes. 1 ruimte is speciaal ingericht voor de kleinere kinderen ( 4-8 jaar) en de andere ruimte is meer geschikt voor de oudere kinderen (9-12 jaar). Alle kinderen zijn echter vrij om van beide groepen gebruik te maken. De groep is 110 m2 en bevat maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar. Het werken met een verticale groep biedt voordelen, vooral op pedagogisch gebied. Zo komen kinderen in contact met kinderen van verschillende leeftijden, wat positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Het aantal pedagogisch medewerkers wat per dag op de groep staat is afhankelijk van het aantal kinderen en van de activiteiten die gepland staan (uitjes, sportactiviteiten). In de regel staat er per 10 kinderen minimaal 1 pedagogisch medewerker op de groep. (Leidster/Kind ratio BSO)

De omgeving

Twinkle Star De Regenboog is gelegen in het stadsdeel Almere-buiten en grenst aan de Bloemenbuurt, Indischebuurt en Eilandenbuurt. De opvang zelf ligt midden in een woonwijk omgeven door speelvelden en speeltuintjes. Direct voor de deur is een voetbalveldje met kinderdoeltjes aangelegd. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur en openbaarvervoer op loopafstand.

Ophalen

Wanneer de kindjes worden opgehaald verteld de juf wat er die dag allemaal gebeurd is en aan welke activiteiten is gewerkt. Alle kindjes hebben ook een kind schriftje waar de juf regelmatig bijzonderheden in schrijft en waar ruimte is voor foto’s. Uiterlijk 19:00 uur kunnen de kindjes worden opgehaald.

Contact met de ouders

Wij streven naar zo goed mogelijk oudercontact en vanwege onze kleinschaligheid is een nauw contact mogelijk. Wij staan dan ook altijd open voor vragen, wensen en suggesties van ouders en verzorgers en jaarlijks vindt er een oudertevredenheidonderzoek plaats.
Ouders en verzorgers, opa’s en oma’s zijn daarnaast ook altijd welkom bij feestjes, workshops en verjaardagen. Jaarlijks hebben we ook nog een gezellige ouderborrel. Wij hopen hiermee een intieme sfeer te creëren waarbij ouders zich vrij voelen om een bijdrage te leveren (op wat voor manier dan ook).
1 maal per jaar worden oudergesprekken gehouden aan de hand van de kind observaties. De juf maakt aan de hand van de kind observaties een rapportje, wat tijdens een kort gesprekje besproken wordt.
Informatiebrieven krijgt u vanuit milieuoogpunt voornamelijk via de mail. Mocht u de brieven toch liever geprint ontvangen dat kunt u dit kenbaar maken bij een van de pedagogisch medewerkers.
De Oudercommissie is natuurlijk het klankbord van alle ouders. De oudercommissie komt bij elkaar middels een aantal vergaderingen per jaar. Hierbij worden alle punten m.b.t. de opvang en verzorging van alle kinderen bij Twinkle Star besproken. Ouders die niet in de oudercommissie zitten kunnen hun vragen en punten altijd met de oudercommissie bespreken. De oudercommissie is direct bereikbaar via oudercommissie@kinderspeelpaleistwinklestar.nl.

De activiteiten

Twinkle Star vindt het belangrijk om iedere dag verschillende activiteiten aan de kinderen aan te bieden in het kader van ontwikkeling, stimulering en vermaak. Deze activiteiten omvatten onder meer knutselen, zingen, dansen en voorlezen. Elke maand worden de activiteiten door de pedagogisch medewerkers bedacht en opgesteld aan de hand van ons maandthema. Daarnaast gaan de pedagogisch medewerkers elke maand met de kinderen op stap voor de natuuractiviteit. De natuuractiviteiten worden ook op voorhand door de pedagogisch medewerkers bedacht. Aan het begin van de nieuwe maand ontvangen alle ouders het draaiboek voor die dag, zodat er rekening gehouden kan worden met bijvoorbeeld extra, of extra warme kleding.