Buitenschoolse opvang

Huiselijk

Ook op onze BSO’s proberen we huiselijkheid te creëren. We merken dat de kinderen zich hierdoor snel thuis en welkom voelen.

Het dagschema bestaat op de BSO vooral uit zelfgekozen activiteiten, want vinden wij, de kinderen moeten al zo veel tijdens schooltijd. Op de BSO moet er ruimte zijn voor ontspanning.

Voorschoolse opvang

Kinderen die voorschoolse opvang genieten en tussen 6.30 uur en 7.00 uur gebracht worden, kunnen bij ons ontbijten. Als u hier gebruik van wilt maken dan kunt u dit minimaal 1 dag van tevoren aangeven bij een van onze (pedagogisch) medewerkers, zodat wij kunnen zorgen voor voldoende brood en beleg.

Ook tijdens de eetmomenten vinden wij het belangrijk om te zorgen voor een huiselijke sfeer en maken wij een gezellig eetmoment van het ontbijt. Om die rede is het niet wenselijk om zelf eten mee te geven. 

Na het ontbijt kunnen de kinderen lekker spelen tot zij naar school gebracht worden. 

 

“Voorschoolse opvang is bij ons alleen mogelijk wanneer er ook naschoolse opvang wordt afgenomen”.

 

 

 

Naschoolse opvang

Na afloop van de schooldag worden de kinderen door ons opgehaald. Bij binnenkomst krijgen alle kinderen wat te eten en drinken. Wij hanteren hiervoor de schijf van vijf van het voedingscentrum. Hierna kunnen de kinderen zelf kiezen waarmee ze willen spelen.

De juf van de groep heeft voor die dag ook een activiteit voorbereid die de kinderen onder begeleiding kunnen doen. Dit kan een groepsactiviteit zijn of een individuele activiteit. Deze activiteiten zijn vrijblijvend, de kinderen bepalen zelf of zij meedoen of niet.

Wanneer het weer het toelaat kunnen de kinderen buiten spelen onder begeleiding van de juf. De oudere kinderen mogen zelfstandiger spelen en bij schriftelijk toestemming van de ouders, zonder toezicht van de juf buitenspelen.

Binnen zijn er verschillende speelmogelijkheden voor alle leeftijden. De kinderen kunnen bijvoorbeeld gaan lezen, tekenen of schrijven aan tafel, schilderen, tv kijken, muziek luisteren of computerspelletjes doen op de spelcomputer. Aan het einde van de dag worden de kinderen door hun ouders opgehaald bij de groep. De juf vertelt aan de ouders wat hun kind die dag heeft gedaan en neemt afscheid. Bij Twinkle Star vinden we het leuk om met de kinderen op stap te gaan en de schoolvakanties zijn daar natuurlijk heel geschikt voor. De pedagogisch medewerkers organiseren voor elke vakantie een aantal uitstapjes. Uiteraard houden de pedagogisch medewerkers rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen.