Kosten

Bureaukosten

De maandelijkse bureaukosten voor 2014 zijn € 50,00 per kind, per maand. Van elke € 50,00 doneren wij € 10,00 aan “ Stichting kindersteunpunt Twinkle Star”. Voor meer informatie over wat de stichting precies doet kunt u kijken op www.skstwinklestar.nl.

Eventuele tariefwijzigingen voor het volgende kalenderjaar worden na overleg met de oudercommissie uiterlijk 01-11-2014 bekend gemaakt.

Opvangkosten

Het oppastarief wordt door de gastouder zelf bepaald. Wij adviseren een tarief tussen € 4,00 en € 5,50, maar de gastouder is vrij om hiervan af te wijken.

Eten en drinken
Voor aanvang van de opvang kunnen er afspraken gemaakt worden betreffende een eventuele vergoeding voor eten en drinken. Uiteraard kan de vraagouder er ook voor kiezen om zelf eten en drinken mee te geven.