KDV dagindeling

Dagindeling

Op onze KDV (kinderdagverblijf) groep ziet de dagindeling er als volgt uit:

Tussen 06.30 en 9.30 uur worden de kinderen gebracht waarna de juffen en de kinderen gezamenlijk de dag beginnen met wat eten en drinken.

Om 09.30 uur is het tijd voor de kringactiviteit. We zingen samen het goede morgen liedje en samen met Kiki de beer nemen we de dag door. Na de kringactiviteit gaan we gezellig samen fruit eten.

Om 11.30 uur is het tijd voor een gezamenlijke lunch. We eten in principe volgens een voedingsschema gebaseerd op de schijf van vijf van het voedingscentrum. Maar we wijken er natuurlijk ook wel eens van af om lekker pannenkoeken, tosti of patatjes te eten.
Na het eten gaan de kinderen die dat willen lekker slapen of rusten. De andere kinderen gaan een rustige activiteit doen. De juf kan bijvoorbeeld een boekje voorlezen of we gaan gezellig een kinderfilm kijken.

Om 14.30 uur is het weer tijd om wat te eten en daarna kan er weer lekker gespeeld worden (binnen of buiten) of we gaan gezellig tekenen of knutselen.

Ook om 16.00 uur gaan we weer gezellig samen iets eten en drinken en daarna lekker spelen.

Tussen 17.00 en 19.00 uur worden alle kinderen weer opgehaald en verteld de juf hoe de dag is verlopen.

U kunt uw kind in principe, na overleg met de juf, de gehele dag brengen of halen. Om de rust op de groep zo veel mogelijk te bewaren verzoeken wij u wel om zoveel mogelijk gebruik te maken van de gebruikelijke haal en brengmomenten.

Ochtend: brengen tussen 7.00-9.30 uur

middag: halen tussen 12.00-13.00 brengen 12.30-13.00 uur

namiddag: halen tussen 17.00 en 19.00 uur

Dagindeling baby’s

Baby’s hebben een eigen dagritme waar wij in overleg met u volledig in meegaan.