Eisen aan gastouders

Eisen

Gastouders moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Als gastouder moet u:

-aangesloten zijn bij een gastouderbureau;

-18 jaar of ouder zijn;

-Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken tijdens de opvang;

-vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau (ook uw huisgenoten moeten een VOG aanvragen);

-voldoen aan de eisen voor veiligheid (continue screening);

-een diploma of certificaat voor gastouderopvang hebben.

Daarnaast mag u geen gastouder zijn als u een kind heeft dat onder toezicht staat. Bijvoorbeeld bij een Bureau Jeugdzorg. U kunt ook geen gastouder zijn als u eigenaar bent van een gastouderbureau.

Bent u gastouder van kinderen die tijdelijk in Nederland wonen, zoals kinderen van expats? Dan hoeft u geen Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse spreektaal met de kinderen te spreken.

Maximumaantal kinderen per gastouderopvang

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:
maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.
Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Eisen locatie gastouderopvang

Voor de locatie waar de gastouder kinderen opvangt, gelden inrichtingseisen. Zo moet er een aparte slaapruimte zijn voor kinderen tot 1,5 jaar. Ook moeten er voldoende speelmogelijkheden zijn en moet de woning rookvrij zijn. Verder moet er bij opvang van 4 kinderen of meer een achterwacht zijn voor noodgevallen.

De gastouder mag op meerdere locaties kinderen opvangen. Een gastouder mag ook kinderen van meerdere ouders opvangen op 1 adres.

Diploma’s gastouders

Om te werken als gastouder moet u een mbo-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn hebben. Of u heeft een ander diploma waarmee u voldoet aan de deskundigheidseisen. Daarnaast moet u 1 van de volgende geregistreerde certificaten hebben:
-Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis;
-Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO);
-Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
-module Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving of Eerstehulpverlener van het Nederlands Instituut Voor Kwaliteitszorg Training & Advies (Nikta);
-Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
-Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis.
(bron:rijksoverheid.nl)