Buitenschoolse opvang

Huiselijk

Ook op onze BSO’s proberen we dezelfde huiselijkheid te creëren. We merken dat de kinderen zich hierdoor snel thuis en welkom voelen.

Het dagschema bestaat op de BSO vooral uit zelfgekozen activiteiten, want vinden wij, de kinderen moeten al zo veel tijdens schooltijd. Op de BSO moet er ruimte zijn voor ontspanning.

voorschoolse opvang

BSO-kinderen met voorschoolse opvang krijgen ook een ontbijt (als ze dat thuis niet hebben kunnen nuttigen). Daarna kunnen zij lekker spelen tot zij naar school gebracht worden. Na afloop van de schooldag worden de kinderen door ons opgehaald. Bij binnenkomst krijgen alle kinderen wat te eten en drinken. Hierna kunnen de kinderen zelf kiezen waarmee ze willen spelen. De juf van de groep heeft voor die dag ook een activiteit voorbereid die de kinderen onder begeleiding kunnen doen. Dit kan een groepsactiviteit zijn of een individuele activiteit. Wanneer het weer het toelaat kunnen de kinderen buiten spelen onder begeleiding van de juf. De oudere kinderen mogen zelfstandiger spelen en bij schriftelijk toestemming van de ouders, zonder toezicht van de juf buitenspelen.

Binnen zijn er verschillende speelmogelijkheden voor alle leeftijden. De kinderen kunnen bijvoorbeeld gaan lezen, tekenen of schrijven aan tafel, schilderen, tv kijken, muziek luisteren of computerspelletjes doen op de Wii. Aan het einde van de dag worden de kinderen door hun ouders opgehaald bij de groep. De juf vertelt aan de ouders wat hun kind die dag heeft gedaan en neemt afscheid. Bij Twinkle Star vinden we het leuk om met de kinderen op stap te gaan en de schoolvakanties zijn daar natuurlijk heel geschikt voor. De BSO-juf organiseert voor elke vakantie een aantal uitstapjes. Uiteraard houdt de juf rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen. Tijdens de vakanties houdt de juf een kind schriftje bij waarin foto’s geplaatst worden van de activiteiten en uitjes.